Dom szatana

Uczestnicy tej manifestacji-happeningu godni są najwyższej nagrody za trafną diagnozę rzeczywistości. Powzięcie trafnej diagnozy godne jest najwyższego uznania, bo przeciw niej działa mnóstwo intensywnie się objawiających czynników zafałszowujących istotę rzeczy.

Przy próbach postawienia diagnozy poległo wielu domniemanych znawców problemu, którzy okazali się amatorami, naiwniakami, frajerami nawet – mimo kilogramów dyplomów – albo ludźmi złej woli. Rzeczywistość bowiem krzyczy wielkim głosem, a oni wlali sobie smołę w uszy, by nie słyszeć. Krzyku sprzeciwu i rozpaczy milionów, wobec których szatan stosuje przemoc od 2 tys. lat.

Autor zdjęcia także godzien jest nagrody. Uwiecznił dom szatana i szatański kontekst: aktualny lokator został wyświęcony na biskupa przez papieża Wojtyłę. Poprzedni lokator został wyświęcony na biskupa przez Wojtyłę. Sam był lokatorem. I Wojtyła czuwa, błogosławiąc z domu szatana.

Ten szatan, gnany od urodzenia popędem śmierci, przedstawia się z siarczystą hałaśliwością jako „cywilizacja miłości”. Słabych przeraża, poraża i czyni ich sobie poddanymi. Huczy, iż jest posiadaczem jedynej właściwej moralności, a poza nią jest wyłącznie nihilizm i cywilizacja śmierci. O sobie huczy, siebie przedstawia.

Ten szatan, wyznawca swojego boga przemocy, pogardy i ludobójstwa, winien jest nieskończenie więcej cierpienia i śmierci niż jakikolwiek jego pomocnik – zieje krzykiem, że broni każdego życia „od poczęcia do naturalnej śmierci”. Gdy okoliczności życia dokonują weryfikacji tych krzyków, żądań i potępień, objawia się banalna, żałosna prawda, która dezawuuje uroszczenia i kłamstwa jego wielkiej Prawdy.

Bóg tego szatana morduje masowo „dzieci poczęte” w łonach matek. Na każde żywe urodzenie przypadają cztery mordy boga, zwane kłamliwie „naturalnymi poronieniami”: obumarcie zarodka, zagnieżdżenie się w złym miejscu, deformacje przy mnożeniu się komórek i wiele innych powodów skutkuje przerwaniem procesu rozwoju. Naturalne poronienie znane jest tylko nauce i przyzwoitym ludziom niebędącym sługusami szatana. Dla szatana bóg tworzy wszystko, wszystkim zawiaduje i nic nie dzieje się bez jego woli i zgody. Morduje, znajdując w tym nieustanną rozkosz, co z taką pasją i cyniczną śmiałością przedstawił w swoim Słowie Bożym.

Tanaka

Zdjęcia: górne Agencja Gazeta, dolne anonim, internet.

Nota: w komentarzu blogowicz „gostek przelotem” przywołał informację, że zdjęcie witryny „okno życia” (tej czy każdej?) jest fejkiem: przerobione z oryginału, który nie zawiera informacji o „nieprzyjmowaniu noworodków z wadami genetycznymi – brak chętnych na adopcję”. Możliwe, że to fejk. Wątpliwość budzi w oryginalnym zdjęciu niesymetryczne, specyficzne umieszczenie napisu z pozostawieniem dużego wolnego pola poniżej. Nawet jeśli to fejk, to fejk ten przywołuje znany od bardzo dawna problem w państwie samych katolików, o którym wiele razy mówiły i mówią osoby związane z opieką nad sierotami, dziećmi przebywającymi w domach dziecka czy innych zakładach opiekuńczych: brak chętnych do adopcji dzieci chorych, ułomnych, cierpiących na chorobę sierocą, fizycznie nieładnych. Nie brak natomiast chętnych do adopcji dzieci odpowiednio ładnych i atrakcyjnych. Ze względu na znaczne prawdopodobieństwo, iż zdjęcie jest fejkiem, zostaje usunięte wraz z komentarzem.