Cel: nie pal

Piątek, 10 września

Palenie jest szkodliwe. Zwłaszcza palenie książek. Bez względu na tytuł, rodzaj papieru, liczbę zaplanowanych do całopalenia i to, czy palący pali książki cudze, czy własne. Palenie książek jest szkodliwe i dla palącego, i dla biernych palaczy z jego otoczenia.

A mimo to nie jestem zwolennikiem bezwzględnego zakazu palenia. Czy to papierosów, czy książek, czy nawet flag albo innych symboli. Bo zakaz rodzi pokusę. Lepiej pokazywać skutki palenia i dawać ludziom wybór. Nawet wiedząc, że bardzo często wybierają ze szkodą dla siebie i innych.

Zakończę poetycko: ludzkie przygody, ludzkie noś. (Ciekawe, ile czytelników pamięta ten cytat ze szkoły).