Złote myśli biskupów

Wtorek, 13 lipca

Bezcenna myśl biskupa Adama Lepy z „Naszego Dziennika”: „Mieszanie się Kościoła do polityki jest mitem pochodzącym z arsenału propagandy bolszewickiej. Jest rzeczą zrozumiałą, że wpływami ewangelizacji Kościół powinien obejmować także świat polityki”.

Przewodniczący Episkopatu arcybiskup Józef Michalik wyciąga z tego jedynie słuszny wniosek: Radio Maryja powinno być wspierane „nie tylko przez ludzi dobrej woli, ale także przez państwo”.

Rozkoszniaczki. Naprawdę chcieliby rządzić z tylnego siedzenia. A tu znienacka nadszedł XXI wiek i się nie da.